Pikkarala Frisbeegolf

Kiehtovaa frisbeegolfia 15 minuutin päässä Oulun keskustasta

Pro-radan väyläkuvaukset:

Pro-rata 2890 m, par 65

Väylä 1 Weber-väylä: pituus 87 m, par 3

Pro-tii: Avausväylä kulkee isojen komeiden mäntyjen keskellä suoraa linjaa ~60m sweet spottiin, josta kaartuu oikealle 30m pitkä loppuväylä. Väylän alussa haarautuu pääväylän oikealla puolen myös oikaiseva kapea mäntykuja mahdollisuus, mutta ennen koria voi sitten helposti kiekot kolista puihin.

Väylä 2 Oamk-väylä: pituus 112 m, par 3

Pro-tii: Avaus on pitkin ob-linjaa puiden reunustaessa reitin. N. 60 metrissä väylä kääntyy oikealle ennen kujalla eteen tulevaa puusaareketta ja siitä jatkuu keskeltä avoimempi 130m suoralinja korille. Matkalla on ylitettävä laakso ennen harjanteen päällä pienten puiden keskellä sijaitsevaa koria. Väylä vaatii rohkeutta ja tarkkuutta

Väylä 3 Kaleva-väylä: pituus 215 m, par 4

Pro-tii: Väylä on kaksiosainen. Haasteena väylällä on pitkät sijoitukset ensin n. 100m sweet spot-mutkaan ja sen jälkeen reilu 110m vielä tarkemmin puiden muodostamalle portille, jotta pirkkoputti olisi tarjolla. Oikealta kasvamassa olevan puuston yli voi kyllä yrittää mutkan oikaisua ja saada ehkä ratkaisevan edun. Loppusuoralla vasemmalla ob:kin on mahdollinen.

Väylä 4: pituus 140m, par 4

Pro-tii: Metreiltään tämän pitäisi olla periaatteessa helpohko par-luvultaan, etenkin osaavalle isokätiselle taivasheittäjälle. Pirkottaminen voi olla silti hankalaa korin kukkulasijainnin vuoksi. Väylä alkaa 50m suoralla ensimmäiseen mutkaan mäntyjen keskelle ja siitä avautuu viistosti oikealle toinen 50m pitkä väylä kukkulan juureen. Maisemakukkula on lopuksi vielä valloitettava, mutta sen reunuksilla vaanii raffit ja rotkot.

Väylä 5: pituus 107m, par 3

Pro-tii: Selkeä oikealta avoin väylä. Viistorinteessä kulkevan 100m suoran jälkeen kori on hieman piilossa mäntymetsikön takana vasemmalla pienessä ylärinteessä. Korin takana on pieni raffirotko, mutta väylän pahin ansa on ennen korikukkulaa vasemmalla oleva metsikkökuoppa.

Väylä 6: pituus 191m, par 4

Pro-tii: Nyt saa siivuttaa! Pienen mäen päältä ahnehditaan aluksi 150m puiden reunustamaa laaksoa pitkin toisella puolen odottavalle hiekkatörmälle. Mieluusti sijoittaen heitto vielä niin, että jatkoheitto olisi mahdollinen törmän päältä alkavan metsän aukkoon ja vasemmalle suuntaavalle loppusuoralle.

Väylä 7 Pihlavat-väylä: pituus 161m, par 3

Pro-tii: Väylä alkaa 40m metsäkujalla, jonka jälkeen tulee loiva alamäki avoimeen hiekkarinteeseen. Isoille tarkoille käsille on tilauksessa suora linja yli alhaalla laaksossa kasvavan metsikön; joko pienelle sweet spot-aukealle tai jopa vieläkin pidemmälle korille johtavalle puukujalle. Metsän päältä heitoissa saa olla tarkkana, ettei raffit syö oikotien etuja. Toinen vaihtoehto on pelata väylää pitkin oikealle kaartuva avausheitto, jolloin laaksossa oleva pikkumännikkö on ässäävästi kierrettävissä. Tässä birdiet ovat harvinaisia ja tämä on ennemminkin par-haaste.

Väylä 8: pituus 133m, par 3

Pro-tii: Väylä kaartaa vasemmalle nopeasti, sitten pidempi suora, lopuksi pikku koukkumutka oikealle ja kori on pari metriä ylempänä hiekkarinteessä. Ei suinkaan ole edes mikään helppo par, jos kapealla kujalla menee metsään ja lopuksi voi olla haastava putti oikealle yläviistoon. Avaus voisi olla matala liukuva heitto väylää pitkin oikealta vasemmalle tai korkealta puuseinämän päältä väylälle palaava. Par-haaste. Pelaajien tulee antaa kellolla äänimerkki 9-tiiltä, kun väylä-8 on seuraavilla avattavissa.

Väylä 9: pituus 166m, par 3

Pro-tii: Väylä on heille avoin, jotka saavat heittonsa sivuilla kulkevien puiden yli. Pienemmät kädet tyytyvät tässä pariin väyläheittoon kohti kaukana siintävää hiekkarinnettä. Hiekkarinteen päällä on pieni metsäsaareke, jonka voi kiertää vasemmalta tai oikealta puolelta. Näistä oikeanpuoleinen väylä on hiukan avoimempi. Vasemmalla väylän sivussa lisäksi kulkee autotie, joka on ob-aluetta. Lähestymisten kanssa on oltava tarkkana, kun kori on pienessä metsätaskussa. Jos kiekko karkaa liiaksi oikealle, on vastaantulevia 7-väylän pelaajia syytä varoittaa fore-huudoin. Par-haaste

Väylä 10 Simon Lizotte -väylä: pituus 160m, par 4

Pro-tii: Takaysin avausväylä on helpohko par 4, jos pysyt väylällä. Sen sijaan sattuneita lipsauksia odottaa armoton puusto. Avausheitto vaatii laskemaan kiekon oikealle kääntymisen tarkasti 70-80m sweet spottiin. Isojen mäntyjen reunustama väylälinja on keskiosastaan s-mutkan muotoinen ennen korille vievää suoraa.

Näistä haasteista huolimatta radalla vieraillut maailman ehdottomiin huippupelaajiin lukeutuva Simon Lizotte taituroi, tai pikemminkin taikuroi, tämän väylän avauksella korille asti ottaen tähän eaglen. ”Yksi parhaista golf-heitoistani” sanoi Simon jälkeenpäin. Tämä tapaus jäi elämään tarinoihin. Väylästä päätettiin tehdä näin ollen Simon Lizotten nimikkoväylä.

Väylä 11: pituus 160m, par 4

Pro-tii: Tämä on radan dog-leg –väylä. Avaus on joko suora ~65m sijoitus merkkipuun tienoille sweet spottiin tai pommihysse korkealta vasemman reunan puiden yli mutkaa oikaisten. Seuraavalla pidemmällä suoralla on useita väyläpuita, joita tulee väistellä ja etsiä niiden välistä linjoja korille. Korin ympärillä on nopea griini ja pieni lasku, joka voi viedä lähestymisen takana olevan koivun lehvästön taakse tai rollauttaa muun lähistön puuston taakse hankaloittamaan puttia.

Väylä 12: pituus 289m, par 5

Pro-tii: Radan signature-väylä, ”Graalin Malja” – ja radan pisin väylä. Aluksi sukelletaan kohtuullisen avointa väylää kauniisti kaartuvan Pikkarala Frisbeegolfin logopuun ohitse metsän reunustamaan pitkään suoraan. Puolenvälin jälkeen alkaa väylä vasemmalta avoimemmalta sivultaan kaartaa pikkuhiljaa kapeammaksi päätyen lopuksi ahtaaksi kurkuksi ennen koria. Kaarron alkaessa on myös väyläpuita oikealla puolen, joten vasen reuna on selkeämpi linja pelata. Koria lähestyttäessä saa olla tarkkana, sekä puiden muodostaman tiukkenevan kujan, että vasemmalle sivulle tulevan ob:n kanssa.

Tällä väylällä par-tulos on jo hyvä.

Väylä 13: pituus 89m, par 3

Pro-tii: Väylä on lyhin ja helpoin metsäväylistä. Ihan suoralla heitolla voi päästä nostopirkolle. Tai voi vaikka koittaa varmistaa alkuportin jälkeen hieman vasemmalle kääntyvällä sijoituksella kolmosen. Haasteena voi kuitenkin olla liian pitkä taka-ob:lle menevä heitto, tai puolenvälin tienoille asti kaventamassa olevat väylän reunuspuut. Myös yksi ilkeä väyläpuu löytyy ennen koria. Heitetään pro-tiiltä.

Väylä 14: pituus 233m, par 5

Pro-tii: Väylällä avaus on tarkkaa loppuun liukuvaa ässäheittoa vaativa tai voi kokeilla onneaan taivasheitolla yli puuston. Alkumutkien jälkeen on pitkä suora, jonka keskellä tulee peliin pari peräkkäin olevaa väyläpuuta, joiden kiertämispuoli tulee valita. Vasemmalle kimmonneet osumat uhkaavat viedä kiekot ob:lle ja oikealla on tiheämpää puustoa. Korille lähestyminen on viistosti oikealle kaartaen aukeavaan ~30m pitkään taskuun.

Väylä 15 Pörhöväylä: pituus 194m, par 4

Pro-tii: Avaus lähtee mäen päältä pitkää hieman vasemmalle kaartuvaa väylää pitkin alas. Tähtäin on puusaarekkeen vasemmalle sivustalle, josta voi jatkaa eteen tulevan mutkakohdan tuoman uuden haasteen kimpussa. Avaus on mahdollista yrittää sijoittaa myös tiukemmasta välistä puusaarekkeen oikealta puolen Ama-tiin päältä, jolloin toista heittoa voi päästä yrittämään jopa korille. Onnistuneen toisen heiton jälkeenkin voi väylä olla haastava. Heitot voivat mennä vielä loppusuoralla helposti metsään. Lisäksi koria edeltää pieni kumpu ja korin taus taas viettää hieman, joten kiekot on vaikea saada asettumaan griinille ihan lähelle koria. Tällä väylällä par-tulos on jo hyvä.

Väylä 16: pituus 138m, par 3

Pro-tii: Radan keskiosan tiukat metsäosuudet on nyt takana ja seuraava avausheitto tehdään metsän siimeksestä ulos vaihteeksi avointa väylää pitkin. Väylällä on tavoiteltavaa tempaista laakson yli hieman tiitä korkeammalle tasanteelle, tai jopa aina korille asti isolla kädellä. Korille ei pääse suoralla heitolla, vaan soramontun sivua seuraavan vasemmalle kaarron kautta. Ei ole suositeltavaa joutua liian aikaisin vasemmalle, jolloin päädytään metsään. Jatkoheiton korille voi tehdä kiertäen korin edustan väyläpuusaarekkeen reilusti oikealta, tai voi myös lähestyä saarekkeen vasemmalta puolen hiukan tiukempaa reittiä.

Väylä 17 Ärrä-väylä: pituus 82m, par 3

Pro-tii: Radan lyhin väylä on vieläpä täysin avoin suora ilman korkeuseroa. Koska väylä heitetään kukkulalta toiselle kukkulalle, niin haasteet väylällä ovat matkan arvioinnin vaikeus sekä tuuli, joka voi viedä kiekkoja sivuun rinteen korostaessa seurauksia. Korin ympärillä on avointa ja maa on kovaa, joten kiekon korin lähelle saaminen vaatii hyvää laskeutumisen ja kimmokkeiden ennakointia. Tai hole in one:llahan kiekon saa jäämään korille tietenkin varmimmin, se on nimittäin tällä väylällä hyvinkin mahdollista saavuttaa. Tämä väylä toimii myös hyvin radalle tultaessa alkulämmittelyväylänä ennen varsinaiselle kierrokselle lähtöä, silloin kun siinä ei ole ruuhkaa kierroksilla olevista pelaajista.

Väylä 18 Powergrip-väylä: pituus 155m, par 3

Pro-tii: Avaus väylällä ylhäältä kukkulalta laakson ylle on helpohko esteettömyydessään. Helpottaa huomattavasti par:n pelaamista, jos saa avaukseen kunnolla mittaa laakson yli päätyen aina vastarinteen päälle asti – tiiltä reiluun 120 metriin. Lyhyemmäksi jääneiden heittojen jatkoheitot on sitten taas tehtävä ylämäkeen ja harjanteen taakse peittyvän koripaikan hahmotus on vaikeampaa. Kori on merkitty lipulla ja on hieman metsän suojassa.

This div height required for enabling the sticky sidebar