Pikkarala Frisbeegolf

Kiehtovaa frisbeegolfia 15 minuutin päässä Oulun keskustasta

Pikkarala Frisbeegolfin rata-alueen jatkorakentaminen vuonna 2016

Pikkarala Frisbeegolfin rata-alueen jatkorakentaminen on edennyt vaiheittain kesän 2016 aikana: siitä on uutisoitu jonkin verran kesän kuluessa, mutta tässä jutussa kuvataan yhteenvetona, mitä kaikkea on rakennettu ja uudistettu kesän aikana.

Väylä #10 on upea metsäväylä
Väylä #10 on upea metsäväylä

Frisbeegolfaajille tärkeä asia on ratojen väylien kiinnostavuus ja hyvyys, joita radan rakentajat pohtivat jatkuvasti. Ratamestari tiedustelee harrastajien kommentteja ja ehdotuksia väylien kehittämiseksi. Kesän aikana on väylien #6 ja #16 hienovirittäminen jatkunut siten, että perusteellisen harkinnan tuloksena on joitakin puita poistettu väylien sivustoilta. Kahden muun väylän kohdalla vielä pohditaan joidenkin puiden poistamista. Huolellisen harkinnan tavoitteena on saada harrastajat käyttämään väylien luontaisia heittolinjoja.

Infotaulu
Infotaulu

Ratojen uusille käyttäjille tärkeä osa rata-aluetta on helposti ymmärrettävä ja selkeä infotaulu; se saatiin pystytetyksi kesäkuun aikana. Infotaulun vieressä on lisäksi ilmoitustaulu, joka sisältää rata-alueen ohjeita ja ajankohtaisia tiedotuksia. Rata-alueen parkkipaikan yhteyteen on asennettu liikennemerkkejä, joiden yhtenä tavoitteena on varmistaa turvallinen ajaminen rata-alueelle ja sieltä pois.

Parkkipaikan liikennemerkkejä
Parkkipaikan liikennemerkkejä

Ennen kierroksen aloittamista on hyvä harjoitella puttaamistaitoja neljän korin puttauspaikalla, jonka vieressä sijaitsee kesällä pystytetty heittoharjoitteluun sopiva verkko. Verkon edustan kaksi tiimattoa tekevät mahdolliseksi useamman samanaikaisen harrastajan lämmittelyheitot.

Lämmittelyverkko
Lämmittelyverkko
Pörhö-väylän väyläopaste
Pörhö-väylän väyläopaste

Tiipaikoille sijoitettiin suurikokoiset ja hyvää palautetta saaneet selkeät väyläopasteet. Väylien välille on asennettu opastekeppejä, joiden värikoodien avulla harrastaja pystyy helposti etenemään korilta Pro- tai Ama-radan seuraavalle tiipaikalle.

Opastekeppien värikoodaus
Opastekeppien värikoodaus

Väylille #4 ja #18 on rakennettu portaita helpottamaan nousemista kumpareiden päälle. Harrastajat ovat pitäneet erityisesti väylän #4 portaita hyvin onnistuneina ja maastoon sopivina.

Väylän #4 portaat
Väylän #4 portaat

Pro-radan väylän #9 tiipaikka sijaitsee lähellä edellisen väylän koria, jolloin pitkälle heittävien harrastajien kiekot ovat voineet harhautua vahingossa ko. tiipaikan läheisyyteen. Harrastajien turvallisuuden ja mielenrauhan varmistamiseksi tehtiin suojarakenne verkkoineen tiipaikan sivulle.

Väylän #9 tiipaikan suojaverkko
Väylän #9 tiipaikan suojaverkko

Ratojen rakentajat saivat kesän aikana viimeistellyksi puttausalueen vieressä sijaitsevan laavurakennuksen. Se on suurehko rakennus, johon suurempikin harrastajajoukko hyvin mahtuu valmistamaan ja/tai nauttimaan eväitä ja juomia kierrosten aluksi, välillä tai lopuksi. Laavua on käytetty myös radoilla järjestettyjen kisojen tukikohtana.

Laavu
Laavu

Kesäkauden aluksi pystytettiin tiipaikoille maastoon hyvin sopivia roskakoreja ja penkkejä, joiden materiaalina on käytetty rata-alueen väyliltä kaadettuja puita. Rata-alue halutaan luonnollisesti säilyttää siistinä, jotta se pysyisi käyttäjille miellyttävänä ympäristönä. Penkit puolestaan antavat mahdollisuuden istahtaa ja levähtää hetken ennen seuraavan väylän avausheittoa.  Siinä voi tietenkin myös seurata kavereidensa heittojen onnistumisia ennen tai jälkeen väylän omaa avausheittoa.

Väylän #10 penkki ja roskakori
Väylän #10 penkki ja roskakori

Radan rakentamisen alusta lähtien on ollut tavoitteena saada aikaan kaikin puolin miellyttävä rataympäristö käyttäjille. Niinpä kesän aikana saatiin rakennetuksi parkkipaikan viereen ja väylän #9 korin läheisyyteen wc:t. Ne haluttiin sulauttaa rata-alueen maaston sopiviksi, mutta kuitenkin sijoittaa siten, että ne ovat helposti harrastajien käytettävissä kierroksen alussa ja lopussa tai kesken kierroksen.

Parkkipaikan wc
Parkkipaikan wc

Väylillä #3, 6, 7, 9 ja 18 on hiekkaisia maastokohtia, joissa kävely on vaativampaa kuin metsämaastossa. Rata-alueelta on kaadettu runsaasti sekä suuria että pieniä puita, joista osa on haketettu jatkokäyttöä varten. Haketta on levitetty muutamien koripaikkojen ympärille ja myös niiden levittäminen hiekkaisille väylille on aloitettu: tähän saakka on muutamille väylille tehty hakepolkuja, joissa kävely on helpompaa kuin hiekkaisessa maastossa.

Väylän #6 hakepolku
Väylän #6 hakepolku

Rata-alueen rakentamistyö jatkuu edelleen ja useita rakentamiskohteita on suunniteltu toteutettavan ensi vuoden aikana.

Logomänty väylän #12 alkuosassa
Logomänty väylän #12 alkuosassa
This div height required for enabling the sticky sidebar