Rataetiketti/-rikkeet

Tällä sivulla käsitellään Pikkarala Frisbeegolfin ratojen eettistä käyttöä: periaatteena on, että noudatetaan frisbeegolfjärjestöjen suosittelemaa radankäytön etikettiä. Jos radankäytön periaatteita ei noudata, niiden rikkojaan kohdistetaan sanktiota. Tässä kuvataan joitakin Pikkarala Frisbeegolfin radoilla havaittuja radankäyttörikkeitä, mutta niiden luettelon ei ole tarkoitus olla kattava. Sivulle kerrotaan myös, mitä rikkojan sanktiot Pikkarala Frisbeegolfin radoilla ovat.

Frisbeegolfin yleisetiketti

Radankäytön periaatteita:

 • Noudata radankäytön sääntöjä ja pidä koko rata-alue siistinä ja vahingoittumattomana: siten lajin harrastajat toimivat yhteisen hienon harrastuksen hyväksi.
 • Pikkarala Frisbeegolfin radat ovat maksulliset: ilman radan käyttöoikeutta radoilla heittäminen ei ole sallittu.
 • Rata-alueen ja väylien roskaaminen on kielletty: kanna roskat, tyhjät pullot ym. mukanasi pois tai laita ne tiipaikkojen tai rata-alueen roskakoreihin. Tupakantumppien ja nuuskapussien maahan heittäminen on kielletty. Jos et jaksa niitä kantaa mukanasi pois, laita ne niille tarkoitettuihin roskakoreihin.
 • Älä vahingoita väyliä, väylien puustoa, pensaita tai kasvillisuutta. Väylien muoto, niillä ja väylien lähellä olevien puiden, oksien ja pensaiden sijainnit sekä muut luontaiset esteet ovat tarkkaan harkittuja ja suunniteltuja väylien osia. Puiden ja oksien taivuttaminen, katkaiseminen ja hentojen puiden vääntäminen on ehdottomasti kielletty.
 • Rata-alueen lähellä on taloja ja niissä paikallisia asukkaita. Älä mekasta turhaan ja huuda rata-alueella, jotta et häiritse rata-alueen naapureita ja muita radalla heittäjiä.
 • Aja vastuullisesti rata-alueelle johtavilla (lähi)teillä: teiden turvallinen käyttö on kaikille harrastajille yhteinen asia. Ratojen lähitiet ovat sorateitä, jotka pölisevät kuivina kesäpäivinä: pidä autosi nopeus alhaisena, että tiepöly ei häiritse lähinaapureita.
 • Heitä vastuullisesti: ennen kuin heität, varmista, että väylällä tai sen lähellä ei ole muita. Anna edelliselle ryhmälle pelirauha.
 • Olet vastuussa heittämästäsi kiekosta. Jos vahingossa aiheutat heitollasi vaaratilanteen, varoita muita kuuluvalla huudollasi.
 • Anna pelikavereidesi ja läheisillä väylillä pelaajien heittää rauhassa. Vältä turhaa melua ja liikehdintää muiden keskittyessä heittämiseen.
 • Jos takana tuleva ryhmä pelaa nopeammin, on kohteliaasta päästää heidät ohi.
 • Merkitse kiekkoosi tunnistettavalla tavalla, että kiekkosi voidaan palauttaa sinulle, jos hukkaat sen ja se palautuu Pikkaralan löytökiekkolaatikkoon. Jos löydät kiekon radalta, niin ota vastavuoroisesti yhteyttä kiekon omistajaan tai laita löydetty kiekko löytökiekkolaatikkoon.

Ratojen riketapauksia:

Pikkaralan useilla väylillä tai väylien vierustoilta on taitettu oksia, väännetty ohuita puita kumoon tai vinoon asentoon. Väylien ja niiden lähiympäristön puusto oksineen on jätetty paikoillaan väylien suunniteltujen heittolinjojen mukaisesti; Pikkaralan ratojen vastuuhenkilöt ovat jokaisen puun sijainnin tarkkaan miettineet ja päättäneet jättää ne paikoilleen. Puiden ja oksien taittaminen, vääntäminen ja muu niiden käsittely on radan väylien vahingoittamista ja Pikkarala Frisbeegolfin hallitus on päättänyt, että väylien vahingoittajat menettävät radan käyttöoikeuden määräajaksi.

Esimerkki väylän puiden vahingoittamisesta Pro-radan väylällä #4

Ratojen ja rata-alueen siisteys on kaikille lajin harrastajille yhteinen asia: on mukavaa harrastaa lajia siistillä radalla. Jotkut harrastajat kuitenkin ovat välinpitämättömiä ja heittävät roskia väylille ja rata-alueelle. Tupakantumpit ja nuuskapussit ovat erityisen vahingollisia luonnolle. Kytevät tupakantumpit aiheuttavat tulipalovaaran ja metsäpalon syttyessä siitä aiheutuu peruuttamaton vahinko, koska rata-alueen ja väylien puustoa palaa. Pikkaralan radat sijaitsevat pohjavesialueella, joten radoille heitetyt tupakantumpit ja nuuskapussit vaarantavat meidän juomavettämme.

Jos näet heittokaverisi heittävän roskia, juomapulloja/tölkkejä, tupakantumppeja tai nuuskapusseja maahan rata-alueella, voisit kenties pyytää häntä ystävällisesti välttämään sellaista. Ehkäpä voisit näyttää roskaajalle esimerkkiä ja poimia hänen heittämänsä roskat maasta ja laittaa ne roskalaatikkoon.

Pikkaralan rata-alueille saapuvat harrastajat huomaavat, että radat ovat maksulliset tai he tietävät sen jo ennen radalle saapumista. Lähes 100 % harrastajista maksaa mielellään ratojen rakentamiseen ja ylläpitoon käytetyt radankäyttöoikeusmaksut. Kuitenkin jotkut harvat katsovat oikeudekseen pelata ”pummilla” radoilla. Ratamaksun tarkastajat ovat kuulleet mielikuvituksellisia selityksiä, miksi rikkoja ei ole huomannut, että rata on maksullinen, tai miksi rikkoja ei ole maksua suorittanut. On moraalisesti tuomittavaa ja väärin muita harrastajia kohtaan, että muutamat poikkeusyksilöt eivät huolehdi radankäyttöoikeuden hankinnasta.

Ratarikkeiden sanktiot:

Jos harrastaja taittaa radan väylillä tai niiden lähistöllä oksia tai puita sekä vahingoittaa muita väylien luonnollisia esteitä, hän menettää ratojen käyttöoikeuden puoleksi vuodeksi.

”Pummilla” pelaamisen rikkeitä on käsitelty myös ratamaksut-sivuilla.  Jos harrastaja on radalla heittämässä ilman päivälippua tai vuosikorttia, häneltä peritään 10 €:n päivämaksu käsittelykuluineen. Jos harrastaja tavataan useammin kuin yhden kerran Pikkarala Frisbeegolfin radoilla ilman käyttöoikeutta, hän saa ratojen voimassa olevan käyttöoikeuden vain hankkimalla Pikkarala Frisbeegolfin vuosikortin.

Jos harrastaja ostaa vuosikortin 5 €:n alennuksella, vaikka hän ei olekaan SFL:n jäsenseuran jäsen, hänen on Pikkaralan ratojen heitto-oikeuden saadakseen maksettava vuosikortin normaali hinta (50 €), jonka lisäksi häneltä veloitetaan 5 €:n käsittelymaksu.

Muiden rikkeiden osalta Pikkarala Frisbeegolfin hallitus tekee sanktiopäätökset tapauskohtaisesti.