Pikkarala Frisbeegolf

Kiehtovaa frisbeegolfia 15 minuutin päässä Oulun keskustasta

Ratojen rakentaminen jatkuu

Pikkarala Frisbeegolfin ratojen ja rata-alueen kehittämisen ja rakentamisen ensivaihe toteutettiin vuoden 2015 aikana, jolloin ratojen väylät saatiin pääosin tehdyiksi. Radat ja rata-alue eivät suinkaan ole vielä valmiit, vaan merkittävää lisärakentamistyötä suunnitellaan tehtävän vuoden 2016 aikana. Jatkorakentamistyön tekevät pääosin osuuskunnan jäsenet, mutta myös talkoita tullaan järjestämään ja niihin toivotaan talkoolaisten osallistuvan viime vuoden mallin mukaisesti.

Vuoden 2016 keskeisiä rakentamiskohteita ovat seuraavat työt ja hankinnat:

  • virallisten ratakarttojen piirtäminen
  • puuston jatkosiistiminen väylien sivustoista
  • väyläopasteiden ja infotaulun suunnittelu, hankinta ja pystyttäminen
  • saniteettitilojen hankinta ja rakentaminen
  • roskakorien hankinta/rakentaminen väylien tiipaikoille
  • portaiden rakentaminen rinteisiin
  • muutamien koripaikkojen hakettaminen
  • laavurakennuksen viimeistely

Edellä mainittujen lisäksi, mikäli resurssit antavat myöten, suunnitelmissa on toimistotilan/ työvälinevaraston hankinta ja pystyttäminen sekä rata-alueen ylläpidossa tarvittavien laitteiden ja koneiden hankinnat.

Väyläopaste
Väyläopaste

Väyläopasteiden suunnittelu ja hankinta ovat viimeistelyvaiheessa; opasteissa on väylän numero, väylän muoto, pituus ja par-luku sekä yhteistyökumppanin mainos/logo ja nimikkoväylän nimi oheisen kuvan mukaisesti.

Rata-alueen hygienian ja käyttäjien luonnollisten tarpeiden tyydyttämisen näkökulmista merkittävä asia on toimivan wc-ratkaisun aikaansaaminen. Suunnitelman mukaisesti rata-alueelle tullaan hankkimaan ja rakentamaan kaksi kuivakäymälää: toinen parkkipaikan viereen ja toinen ratojen puoliväliin. Yksi mahdollinen käymälävaihtoehto on kuvan mukainen ratkaisu.

Kuivakäymälävaihtoehto
Kuivakäymälävaihtoehto

Kuten edellä on kuvattu, rakentamista ja touhuamista rata-alueella riittää; tavoitteena on saada se vielä parempaan käyttökuntoon. Kaikenlainen apu ja talkootyö ratojen käyttäjiltä on tervetullutta: Pikkarala Fisbeegolf tulee tiedottamaan viime vuoden malliin rata-alueen rakentamistalkoista.

This div height required for enabling the sticky sidebar