Pikkarala Frisbeegolf

Kiehtovaa frisbeegolfia 15 minuutin päässä Oulun keskustasta

Uusi 18 väylän frisbeegolfrata suunnitteilla Pikkaralaan

Pikkarala Frisbeegolf on solminut Oulun kaupungin kanssa 5-vuotisen vuokrasopimuksen n. 10 hehtaarin maa-alueen vuokraamisesta käytettäväksi uuden 18 väylän frisbeegolfradan rakentamiseen. Pikkarala Frisbeegolfin hallitus suunnittelee uuden teknisen radan rakentamista kaupungilta vuokratulle alueelle.

Uuden radan alue

Kaupungilta vuokrattu maa-alue sijaitsee nykyisen rata-alueen vieressä ja mahdollistaa jatkossa heittää jopa 36 väylää yhdellä kierroksella, kun nykyisen radan väylät otetaan huomioon. Muutamat uudet väylät sijaitsevat osittain Pikkarala Frisbeegolfin nykyisellä maa-alueella. Oheisesta ratakarttaluonnoksesta voidaan havaita, että uuden radan väylän #3 suunniteltu tiipaikka on nykyisen radan väylän #8 tiipaikkojen läheisyydessä. Vastaavasti uuden radan väylän #15 yläpuolella karttakuvassa näkyy nykyisen väylän #11 väyläaluetta.

Teknisen radan rataluonnos

Riku Kaajakari kertoo suunnitellusta radasta seuraavaa: enin osa väylistä on sellaisia, että hyville heittäjille birdie on mahdollinen ehkä helpostikin. Osa lyhemmistä väylistä voi vaatia kuitenkin tarkkuutta väylän ahtauden/puiden tuomien esteiden johdosta. Väylien pituuksia ei ole vielä mitattu, mutta monet niistä ovat reilusti alle 100 metriä pitkiä. Väylät ovat puiden reunustamia ja sijaitsevat hiekkakangaspohjalla. Rata vaatii monipuolisia heittoja ja korkeuserojakin löytyy, varsinkin alamäkeen heitettäviä väyliä löytyy useampi.

Radan lähes kaikkien väylien par-luvut ovat kolme, vain suunnitellut väylät 5,6 ja 7 ovat pidempiä ja niiden par-luvut ovat 4, joten radan kokonaispar-luku olisi 57. Radan väylät ovat alustavia ja tässä vaiheessa on mahdollista kommentoida radan suunniteltuja väyliä. Radan ratamestari on Riku Kaajakari, ja uudesta radasta kiinnostuneet voivat halutessaan ottaa yhteyttä Rikuun.

Uuden 18 väylän rakentamisen suunnitellaan tapahtuvan vuosien 2019 – 2020 aikana ja se tehdään Pikkarala Frisbeegolfin henkilöiden ja harrastajien toimesta. Pikkarala Frisbeegolf suunnittelee ratatalkoiden järjestämistä ensi vuoden aikana; näistä tullaan informoimaan harrastajia hyvissä ajoin ennen niiden toteuttamista.

Pikkarala Frisbeegolfin väki on innostunut uudesta ratahankkeesta ja toivoo, että harrastajat ja kilpailijat ilahtuvat ratahankkeesta ja pääsevät kokemaan miellyttäviä hetkiä uudella radalla.

This div height required for enabling the sticky sidebar